Webotvůrci

Výběr variant – select box s obrázky a dostupností

Upraveno: 24. 1. 2024
Jste zde:
Délka čtení: 3 min

Videoukázka

Ukázka

Nastavení – doplňku

Klíčové je použít nastavení pro Typ propojení: Seznam a Vlastní design ANO. Na základě toho máte volnou ruku jak naimplementovat zobrazení dat doplňku.

CSS

Zde najdete ukázku obecných CSS, která slouží k vytvoření select boxu. Je možné z nich vyjít a upravit si je na míru Vašim potřebám.

.c-product-interconnection-custom--image-select-list {
  display: flex;
  width: 100%;
  background: #fff;
  border: 1px solid #d2d2d2;
  border-radius: 4px;
  min-height: 45px;
  cursor: pointer;

}

.c-product-interconnection-custom--image-select-list__inner {
  display: flex;
  flex-direction: row;
  align-items: center;
  padding: 7px;
  width: 100%;
}

.c-product-interconnection-custom--image-select-list__inner img {
  width: 45px;
  object-fit: cover;
  height: 45px;
}

.c-product-interconnection-custom--image-select-list__inner h3 {
  font-size: 1rem;
  white-space: pre;
  width: 100%;
  margin: 0;
  padding: 0 2rem 0 5px;
}

.c-product-interconnection-custom--image-select-list__inner .select-all-items-info {
  width: 100%;
  text-align: right;
  font-size: .75rem;
  white-space: pre;
}

.c-product-interconnection-custom--image-select-list__inner .select-all-items-info .price {
  color: #398000;
  display: block;
}.c-product-interconnection-detail-params--custom {
  display: flex;
  flex-direction: column;
  max-width: 420px;
}

.c-product-interconnection-custom--image-select-list__inner .select-chevron {
  margin-left: 10px;
}

.c-product-interconnection-custom--image-select-list-dropdown__item {
  display: flex;
  width: 100%;
  background: #fff;
  border-bottom: 1px solid #efefef;
  min-height: 45px;
  cursor: pointer;
  border-left: 1px solid #d2d2d2;
  border-right: 1px solid #d2d2d2;
}

.c-product-interconnection-custom--image-select-list-dropdown__item .dropdown-item__inner {
  display: flex;
  align-items: center;
  flex-direction: row;
  align-items: center;
  padding: 7px;
  width: 100%;
}

.c-product-interconnection-custom--image-select-list-dropdown__item .dropdown-item__inner img {
  width: 45px;
  object-fit: cover;
  height: 45px;
}

.dropdown-item__inner h3 {
  font-size: .9rem;
  white-space: pre;
  width: 100%;
  margin: 0;
  padding: 0 2rem 0 5px;
}

.c-product-interconnection-custom--image-select-list__inner h3 {
  font-weight: 500;
}

.c-product-interconnection-custom--image-select-list-dropdown__item .price {
  color: #f00000;
  text-align: right;
  white-space: pre;
  font-weight: bold;
}

.c-product-interconnection-custom--image-select-list-dropdown__item span.availability.is--Skladem,
.c-product-interconnection-custom--image-select-list-dropdown__item span.availability.is--skladem {
  color: #3d8208;
}

.c-product-interconnection-custom--image-select-list-dropdown__item .availability {
  text-align: right;
  display: block;
  font-size: .8rem;
}

.c-product-interconnection-custom--image-select-list-dropdown {
  position: absolute;
  top: 100%;
  background: #fff;
  z-index: 2;
  width: 100%;
  box-shadow: 0 4px 9px -1px #d5d5d5;
}

.c-product-interconnection-detail-params--custom {
  position: relative;
}

.c-product-interconnection-custom--image-select-list-dropdown__item:hover {
  background: #f5f5f5;
  transition: all .35s ease;
}

.c-product-interconnection-custom--image-select-list-dropdown__item span.availability.is--null {
  display:none;
}

.c-product-interconnection-custom--image-select-list-dropdown__item .price-availability {
  text-align: right;
}

@media (max-width:575px) {
  .c-product-interconnection-custom--image-select-list__inner .select-all-items-info {
    font-size: 1rem;
  }

  .c-product-interconnection-custom--image-select-list__inner h3,
  .dropdown-item__inner h3 {
    font-size: 1.125rem;
  }
}

JS

Zde najdete ukázku toho jak napojit JS na vlastní design propojení produktů

if (dataLayer[0]["shoptet"]["pageType"] == "productDetail") {
  let product_id = dataLayer[0]["shoptet"]["product"]["guid"];
  const eshop_id = dataLayer[0]["shoptet"]["projectId"];

  fetch("https://shoptet.webotvurci.cz/eshop-endpoints/" + eshop_id + "/product-variants/setting-hash")
    .then((response) => response.json())
    .then((response) => {
      var product_connections_setting = "https://cdn.myshoptet.com/usr/webotvurci.myshoptet.com/user/documents/product-variants/" + eshop_id + "/eshopSetting.json?" + response;
      fetch(product_connections_setting)
        .then((response) => response.json())
        .then((json) => {
          let products = json.products[product_id];
          if (products !== undefined) {
            products.forEach((element) => {
              let product_config_id = element;
              let product_config_data = json.configs[product_config_id];
              WtShowProductInterconnectionsAddonCisBox(product_config_data);
            });
          }

        });
    })
    .catch((error) => {
      console.log(error);
    });
}


function WtShowProductInterconnectionsAddonCisBox(product_config_data){
  var productData = product_config_data;
 
  if (dataLayer[0]["shoptet"]["pageType"] == "productDetail" && typeof productData !== 'undefined') {
 
    var container;

    // Přiřazení containeru dle hodnoty v shoptet design template name
    switch (shoptet.design.template.name) {
      case "Step":
        container = document.querySelector(".p-detail-inner .p-basic-info-block");
        if (document.querySelector("#product-detail-form .variant-list") !== null || document.querySelector('#product-detail-form .surcharge-list') !== null) {
          container = document.querySelector(".p-detail-inner .p-basic-info-block");
        }
        break;

      case "Classic":

        if (document.querySelector("#product-detail-form .detail-parameters th") !== null || document.querySelector("#product-detail-form .detail-parameters tbody") !== null) {
          container = document.querySelector(".p-detail-inner .detail-parameters");
        } else if (document.querySelector("#product-detail-form #choose-variant") !== null) {
          container = document.querySelector("#product-detail-form .p-short-description");
        }
        break;

      case "Waltz":

        if (document.querySelector("#product-detail-form .variant-list") !== null) {
          container = document.querySelector(".p-detail-inner .variant-list");
        } else if (document.querySelector('#product-detail-form .surcharge-list') !== null) {
          container = document.querySelector(".p-detail-inner .surcharge-list");
        }
        break;

      case "Samba":

        if (document.querySelector("#product-detail-form .p-variants-block") !== null) {
          container = document.querySelector(".p-detail-inner .p-variants-block");
        }
        break;

      case "Disco":

        if (document.querySelector("#product-detail-form .p-variants-block") !== null) {
          container = document.querySelector(".p-detail-inner .p-variants-block");
        }
        break;

      case "Tango":
        container = document.querySelector(".p-detail-inner .price-final");

        if (document.querySelector("#product-detail-form .detail-parameters") !== null) {
          container = document.querySelector(".p-detail-inner .detail-parameters");

        }
        break;
      case "Techno":
        container = document.querySelector(".p-detail-inner .price-final");

        if (document.querySelector("#product-detail-form .detail-parameters") !== null) {
          container = document.querySelector(".p-detail-inner .detail-parameters");

        }
        break;

      case "Soul":
        if (document.querySelector("#product-detail-form .product-detail-variant-wrap") !== null) {
          container = document.querySelector(".p-detail-inner .product-detail-variant-wrap");

        }
        break;
      case "Pop":
      case "Rock":
        container = document.querySelector("#t-product-detail #product-detail");

        if (document.querySelector("#product-detail-form .product-detail-variant-wrap") !== null) {
          container = document.querySelector(".p-detail-inner .product-detail-variant-wrap");

        }
        break;
      case "Echo":
        container = document.querySelector(".pr-list-horizontal-price");

        if (document.querySelector("form .pr-listing-variant-wrap") !== null) {
          container = document.querySelector("form .pr-listing-variant-wrap");

        } else if (document.querySelector('form .pr-listing-surcharge-wrap') !== null) {
          container = document.querySelector("form .pr-listing-surcharge-wrap");
        }
        break;
      default:
        if (document.querySelector("#product-detail-form .variant-list") !== null) {
          container = document.querySelector(".p-detail-inner .p-variants-block");
        }
        break;
    }

    // Kontrola parametrů hasOwnDesign a type
    if (productData.hasOwnDesign === true && productData.type === "list") {
      // Vytvoření custom select boxu
      var customSelectBox = document.createElement('div');
      customSelectBox.setAttribute('class', `c-product-interconnection-detail-params--custom is-template--${shoptet.design.template.name}`);

      // Načtení aktuálního product_id
      let product_id = dataLayer[0]["shoptet"]["product"]["guid"];

      // Vytvoření aktuální položky
      var currentItem = document.createElement('div');
      currentItem.setAttribute('class', `c-product-interconnection-custom--image-select-list is-current`);

      var currentProductData = productData.productsSetting[product_id];
      var currentMeta = productData.metas[product_id];

      // Výpočet počtu položek a cenového rozpětí
      var itemCount = Object.keys(productData.productsSetting).length;
      var prices = Object.values(productData.metas).map(meta => meta.price);
      var minPrice = Math.min(...prices);
      var maxPrice = Math.max(...prices);

      if (currentProductData && currentMeta) {
        currentItem.innerHTML = `
          <div class="c-product-interconnection-custom--image-select-list__inner">
            <img src="${currentMeta.image}" alt="${currentMeta.name}">
            <h3>${currentMeta.name}</h3>
             <div class='select-all-items-info'>Na výběr až z ${itemCount} variant <span class='price'>${minPrice},- až ${maxPrice},-</span></div>
             <span class='select-chevron'> ▼</span>
          </div>`;
      }
      customSelectBox.appendChild(currentItem);

      // Vytvoření kontejneru pro všechny položky
      var itemsContainer = document.createElement('div');
      itemsContainer.setAttribute('class', 'c-product-interconnection-custom--image-select-list-dropdown');
      itemsContainer.style.display = 'none'; // Skrytí položek na začátku
      customSelectBox.appendChild(itemsContainer);

      // Iterace přes productsSetting a vytvoření položek
      for (var key in productData.productsSetting) {
        if (key !== product_id) { // Přeskočení aktuální položky
          var item = document.createElement('div');
          item.setAttribute('class', 'c-product-interconnection-custom--image-select-list-dropdown__item');
          item.dataset.link = productData.productsSetting[key].link;

          // Vytvoření obsahu položky
          var image = productData.metas[key].image;
          var name = productData.metas[key].name;
          var price = productData.metas[key].price;
          var availability = productData.metas[key].availability;
          item.innerHTML = `<div class='dropdown-item__inner'>
            <img src="${image}" alt="${name}">
            <h3>${name}</h3>
            <div class='price-availability'> 
              <span class='price'>${price} Kč</span>
              <span class='availability is--${availability}'>${availability}</span>
            </div>
          </div>`;

          // Přidání události pro přesměrování na kliknutí
          item.addEventListener('click', function () {
            window.location.href = this.dataset.link;
          });

          itemsContainer.appendChild(item);
        }
      }

      // Přidání události pro zobrazení/skrytí položek na kliknutí na aktuální položku
      currentItem.addEventListener('click', function () {
        if (itemsContainer.style.display === 'none') {
          itemsContainer.style.display = 'block';
        } else {
          itemsContainer.style.display = 'none';
        }
      });

      // Přidání custom select boxu do zvoleného kontejneru
      if (container) {
        container.parentNode.insertBefore(customSelectBox, container);
      }
    }
  }
}

Pomohl Vám tento článek?
Dislike 0 1 z 1 shledali tento návod přínosný.