Webotvůrci

Importy/exporty pravidel

Upraveno: 6. 3. 2024
Délka čtení: 3 min

Úvod

V tomto průvodci se podíváme na to, jak efektivně využívat nástroje pro import a export v rámci doplňku Propojení produktů pro Shoptet. Tento návod vám ukáže, jak snadno hromadně exportovat propojení a jak je hromadně vytvářet.

Aktualizace databáze

Než začnete s importy a exporty, je důležité zajistit, že vaše databáze je aktuální. V administraci e-shopu klikněte na „Obnovit produkty“. Tento krok zaručí, že veškeré importy a exporty budou pracovat s nejnovějšími daty.

Jak vytvořit export

Exporty jsou základem pro zálohování vašich dat. Pro vytvoření exportu jednoduše klikněte na tlačítko „Vytvořit“ a uložte soubor do svého počítače. Pamatujte, že před smazáním jakýchkoliv pravidel je důležité mít vytvořený export pro možnost návratu k původním datům.

Práce s importním souborem

Importní soubor obsahuje 17 sloupců a umožňuje vám vytvářet propojení mezi produkty bez nutnosti ručního vyklikávání. Pro správné vytvoření propojení je důležité dodržet logiku souboru: Každé propojení je reprezentováno počtem řádků, které odpovídá počtu produktů v propojení.. Tyto produkty musí mít stejný název interního propojení. Sloupec ID nechávejte prázdný, systém si ID přiřadí automaticky.

Popis souboru pro import propojení produktů

Tato šablona importního souboru je navržena pro usnadnění vytváření a správy propojení produktů ve vašem e-shopu Shoptet. Každý sloupec v souboru má specifický účel:

 1. ID: Tento sloupec nechte prázdný. Systém každému propojení automaticky přiřadí ID.
 2. Interní název propojení*: Zadejte interní název propojení. Tento název se používá interně a měl by být unikátní pro každou sadu propojení.
 3. Popis hodnot*: Poskytněte popis pro hodnoty nebo účel tohoto propojení. Tento text se zobrazí u produktu.
 4. Viditelné propojení*: Uveďte, zda je propojení viditelné pro koncové uživatele (Ano/ponechte prázdné).
 5. Vlastní design*: Specifikujte, zda propojení využívá vlastní design (Ano/ponechte prázdné).
 6. Typ propojení*: Definujte typ vytvářeného propojení (např. banner, čísla, barvy, fotografie, seznam).
 7. 1:Kód varianty cílového produktu (banner): Pro propojení typu banner zadejte kód varianty cílového produktu.
 8. 1:CTA HTML (banner): Poskytněte HTML obsah pro Call-to-Action v propojeních typu banner.
 9. 1:Banner HTML (banner): Zadejte HTML obsah pro samotný banner.
 10. 1:Design zobrazení propojení (numbers): Kruh/Box – Kruh je omezen na dva znaky, pro delší texty použijte Box.
 11. 1:Kód varianty produktu*: Zadejte kód varianty produktu, který je součástí propojení.
 12. 1:Zobrazit produkt v propojení: Uveďte, zda má být produkt zobrazen v propojení (Ano/Ne).
 13. 1:Zobrazit propojení u produktu: Určete, zda má být propojení zobrazeno u produktu (Ano/Ne).
 14. 1:Popis (numbers,colors,photos,list): Poskytněte popis relevantní pro produkt (název, čísla, barvy, fotografie, seznam).
 15. 1:Barva pozadí (numbers,colors): Určete barvu pozadí pro propojení typu čísla nebo barvy ve formátu HEX nebo RGB.
 16. 1:Barva textu (numbers,colors): Definujte barvu textu pro propojení typu čísla nebo barvy ve formátu HEX nebo RGB.
 17. 1:Url obrázku (photos): Zadejte URL adresu obrázku pro propojení typu fotografie.

Ujistěte se, že data v každém sloupci jsou přesná a odpovídají očekávanému formátu. To usnadní hladký proces importu a zajistí správné nastavení vašich propojení produktů. Před importem nikdy nemazejte nevyplněné nebo nevyužité sloupce.

Tvorba nových propojení

Před vytvořením nových propojení doporučujeme si v rozhraní vytvořit ukázková propojení. Tím zjistíte, které sloupce jsou povinné a jak mají být vyplněné. Tento krok vám ušetří čas potřebný pro opravy v procesu.

U jednotlivých typů propojení se liší povinné sloupce. Zde je souhrn:

 1. Typ propojení: „Obrázky“ (Images)*
  • Interní název propojení*
  • Popis hodnot*
  • Viditelné propojení*
  • Typ propojení
  • 1:Kód varianty produktu*
  • 1:Zobrazit produkt v propojení
  • 1:Zobrazit propojení u produktu
  • 1:Popis (numbers,colors,photos,list)
  • 1:Url obrázku (photos)
 2. Typ propojení: „Barvy“ (Colors)*
  • Interní název propojení*
  • Popis hodnot*
  • Viditelné propojení*
  • Typ propojení
  • 1:Kód varianty produktu*
  • 1:Zobrazit produkt v propojení
  • 1:Zobrazit propojení u produktu
  • 1:Popis (numbers,colors,photos,list)
  • 1:Barva pozadí (numbers,colors)
  • 1:Barva textu (numbers,colors)
 3. Typ propojení: „Seznam“ (List)*
  • Interní název propojení*
  • Popis hodnot*
  • Viditelné propojení*
  • Typ propojení*
  • 1:Kód varianty produktu*
  • 1:Zobrazit produkt v propojení
  • 1:Zobrazit propojení u produktu
  • 1:Popis (numbers,colors,photos,list)
 4. Typ propojení: „Velikosti“ (Sizes)*
  • Interní název propojení*
  • Popis hodnot*
  • Viditelné propojení*
  • Typ propojení*
  • 1:Design zobrazení propojení (numbers)
  • 1:Kód varianty produktu*
  • 1:Zobrazit produkt v propojení
  • 1:Zobrazit propojení u produktu
  • 1:Popis (numbers,colors,photos,list)
  • 1:Barva pozadí (numbers,colors)
  • 1:Barva textu (numbers,colors)
 5. Typ propojení: „Banner“*
  • Interní název propojení*
  • Popis hodnot*
  • Viditelné propojení*
  • Typ propojení*
  • 1:Kód varianty cílového produktu (banner)
  • 1:CTA HTML (banner)
  • 1:Banner HTML (banner)
  • 1:Kód varianty produktu*
  • 1:Zobrazit produkt v propojení
  • 1:Zobrazit propojení u produktu

Importování souboru

Jakmile máte připravený importní soubor, uložte jej ve formátu .csv. Následně jej můžete nahrát do systému. Stačí kliknout na „browse“, vybrat soubor, kliknout na „otevřít“ a poté na „import“. Systém zkontroluje správnost pravidel a provede validaci. Případné chyby vám systém ukáže, a vy je můžete opravit a soubor znovu nahrát.

Závěr

Po úspěšném nahrání a validaci souboru se propojení automaticky nahrají do vašeho e-shopu. Tento proces usnadňuje správu propojení produktů, ušetří váš čas a zvyšuje efektivitu práce. Pokud máte jakékoli dotazy, neváhejte nás kontaktovat na shoptet@webotvurci.cz. Děkujeme za vaši pozornost a přejeme vám úspěšnou práci s naším doplňkem!

VIDEONÁVOD

Pomohl Vám tento článek?
Dislike 0 0 z 0 shledali tento návod přínosný.