Webotvůrci

Dokumentace k pluginu „Propojení produktů“

Upraveno: 18. 11. 2023
Jste zde:
Délka čtení: 3 min

Přístup k proměnné pro vlastní design

Úvod

Tato část dokumentace je určena pro vývojáře, kteří potřebují získat přístup k proměnné wtPIOwnDesignedProducts na detailu produktu. Tato proměnná obsahuje objekt s parametry pro vytvoření vlastního designu výpisu produktů.

Přístup k proměnné

Pokud chcete získat přístup k proměnné wtPIOwnDesignedProducts, jednoduše ji zavolejte v JavaScriptu:

let designParams = wtPIOwnDesignedProducts;
console.log(designParams);

Struktura objektu

Proměnná wtPIOwnDesignedProducts vrací objekt s následujícími klíči:

 • isDevelop: Boolean hodnota určující, zda je produkt ve vývoji.
 • hasOwnDesign: Boolean hodnota určující, zda produkt má vlastní design.
 • title: Název typu propojení produktů (např. „Barva rámu“).
 • type: Typ propojení (např. „colors“).
  • colors: Propojení produktů na základě barev.
  • photos: Propojení produktů na základě fotografií.
  • numbers: Propojení produktů na základě číselných hodnot.
  • list: Propojení produktů ve formě seznamu.
  • banner: Propojení produktů ve formě banneru.
 • version: Verze pluginu.
 • productsSetting: Objekt obsahující detaily propojených produktů.


Příklad použití

Pokud chcete upravit vzhled výpisu produktů na základě parametrů získaných z proměnné, můžete to udělat následovně:

let designParams = wtPIOwnDesignedProducts.productsSetting;
for (let productId in designParams) {
  let product = designParams[productId];
  let productLink = product.link;
  let backgroundColor = product.backgroundColor;
  let fontColor = product.fontColor;
  let label = product.label;

  // Zde můžete provést další úpravy nebo akce s těmito informacemi
}

Poznámka

Ujistěte se, že máte správné selektory pro cílové elementy a že proměnná wtPIOwnDesignedProducts je dostupná v kontextu, kde ji chcete použít.

Přístup k proměnné pro typ banner

Struktura objektu pro typ banner

Pokud je type nastaven na banner, proměnná wtPIOwnDesignedProducts vrací objekt s následujícími klíči:

 • isDevelop: Boolean hodnota určující, zda je produkt ve vývoji.
 • title: Název typu propojení produktů (např. „Banner“).
 • type: Typ propojení (v tomto případě „banner“).
 • targetProduct: Objekt obsahující informace o hlavním produktu, na který odkazuje banner:
  • guid: Unikátní identifikátor produktu.
  • administrationName: Název produktu v administraci.
 • targetProductLink: Odkaz na hlavní produkt.
 • ctaHtml: HTML obsah pro výzvu k akci (např. „Více je lépe“).
 • bannerHtml: HTML obsah pro hlavní text banneru.
 • version: Verze pluginu.
 • products: Pole produktů spojených s hlavním produktem. Každý produkt obsahuje:
  • guid: Unikátní identifikátor produktu.
  • administrationName: Název produktu v administraci.


Příklad použití
Pokud chcete zobrazit banner na základě parametrů získaných z proměnné, můžete to udělat následovně:

let bannerData = wtPIOwnDesignedProducts;

let bannerElement = document.createElement('div');
bannerElement.innerHTML = bannerData.bannerHtml;

let ctaElement = document.createElement('div');
ctaElement.innerHTML = bannerData.ctaHtml;

bannerElement.appendChild(ctaElement);

document.body.appendChild(bannerElement);

Přístup k proměnné pro typ list

Struktura objektu pro typ list

Pokud je type nastaven na list, proměnná wtPIOwnDesignedProducts vrací objekt s následujícími klíči:

 • isDevelop: Boolean hodnota určující, zda je produkt ve vývoji.
 • hasOwnDesign: Boolean hodnota určující, zda produkt má vlastní design.
 • title: Název typu propojení produktů.
 • type: Typ propojení (v tomto případě „list“).
 • version: Verze pluginu.
 • productsSetting: Objekt obsahující detaily propojených produktů. Každý produkt má:
  • link: Odkaz na produkt.
  • label: Popisek produktu.


Příklad použití

Pokud chcete zobrazit seznam produktů na základě parametrů získaných z proměnné, můžete to udělat následovně:

let listData = wtPIOwnDesignedProducts;

let selectElement = document.createElement('select');

for (let productId in listData.productsSetting) {
  let product = listData.productsSetting[productId];
  let option = document.createElement('option');
  
  option.value = product.link;
  option.textContent = product.label;
  
  selectElement.appendChild(option);
}

document.body.appendChild(selectElement);

// Pokud chcete přidat akci po výběru produktu z select boxu:
selectElement.addEventListener('change', function() {
  window.location.href = this.value;
});

Přístup k proměnné pro typ numbers

Úvod

Tato část dokumentace je určena pro vývojáře, kteří potřebují získat přístup k proměnné wtPIOwnDesignedProducts pro typ numbers.

Struktura objektu pro typ numbers

Pokud je type nastaven na numbers, proměnná wtPIOwnDesignedProducts vrací objekt s následujícími klíči:

 • isDevelop: Boolean hodnota určující, zda je produkt ve vývoji.
 • hasOwnDesign: Boolean hodnota určující, zda produkt má vlastní design.
 • title: Název typu propojení produktů.
 • type: Typ propojení (v tomto případě „numbers“).
 • version: Verze pluginu.
 • displayType: Způsob zobrazení, který může být buď box nebo circle.
  • box je vhodný pro delší textové hodnoty, např. „250 kusů“.
  • circle je vhodný pro kratší hodnoty, např. „L“, „M“.
 • productsSetting: Objekt obsahující detaily propojených produktů. Každý produkt má:
  • link: Odkaz na produkt.
  • backgroundColor: Barva pozadí.
  • fontColor: Barva písma.
  • number: Číselná hodnota nebo popisek.


Příklad použití

Na základě displayType můžete zobrazit číselné hodnoty buď ve formě boxů nebo kruhů:

let numbersData = wtPIOwnDesignedProducts;
let container = document.createElement('div');
container.className = 'numbers-container';

for (let productId in numbersData.productsSetting) {
  let product = numbersData.productsSetting[productId];
  let element = document.createElement('div');
  
  element.style.backgroundColor = product.backgroundColor;
  element.style.color = product.fontColor;
  element.textContent = product.number;
  
  if (numbersData.displayType === 'circle') {
    element.className = 'circle';
  } else {
    element.className = 'box';
  }
  
  element.addEventListener('click', function() {
    window.location.href = product.link;
  });
  
  container.appendChild(element);
}

document.body.appendChild(container);

Pro správné zobrazení byste měli přidat CSS, např:

.circle {
  width: 50px;
  height: 50px;
  border-radius: 50%;
  display: inline-block;
  line-height: 50px;
  text-align: center;
  margin: 5px;
}

.box {
  padding: 5px 10px;
  display: inline-block;
  margin: 5px;
}

Přístup k proměnné pro typ photos


Úvod

Tato část dokumentace je určena pro vývojáře, kteří potřebují získat přístup k proměnné wtPIOwnDesignedProducts pro typ photos.

Struktura objektu pro typ photos

Pokud je type nastaven na photos, proměnná wtPIOwnDesignedProducts vrací objekt s následujícími klíči:

 • isDevelop: Boolean hodnota určující, zda je produkt ve vývoji.
 • hasOwnDesign: Boolean hodnota určující, zda produkt má vlastní design.
 • title: Název typu propojení produktů.
 • type: Typ propojení (v tomto případě „photos“).
 • version: Verze pluginu.
 • productsSetting: Objekt obsahující detaily propojených produktů. Každý produkt má:
  • link: Odkaz na produkt.
  • label: Popisek produktu.
  • imageLink: Odkaz na obrázek produktu.


Příklad použití

Pokud chcete zobrazit obrázky produktů na základě parametrů získaných z proměnné, můžete to udělat následovně:

let photosData = wtPIOwnDesignedProducts;

let container = document.createElement('div');
container.className = 'photos-container';

for (let productId in photosData.productsSetting) {
  let product = photosData.productsSetting[productId];
  let imageElement = document.createElement('img');
  
  imageElement.src = product.imageLink;
  imageElement.alt = product.label;
  imageElement.title = product.label;
  
  imageElement.addEventListener('click', function() {
    window.location.href = product.link;
  });
  
  container.appendChild(imageElement);
}

document.body.appendChild(container);

Přístup k proměnné pro typ colors

Úvod

Tato část dokumentace je určena pro vývojáře, kteří potřebují získat přístup k proměnné wtPIOwnDesignedProducts pro typ colors.


Struktura objektu pro typ 
colors

Pokud je type nastaven na colors, proměnná wtPIOwnDesignedProducts vrací objekt s následujícími klíči:

 • isDevelop: Boolean hodnota určující, zda je produkt ve vývoji.
 • hasOwnDesign: Boolean hodnota určující, zda produkt má vlastní design.
 • title: Název typu propojení produktů.
 • type: Typ propojení (v tomto případě „colors“).
 • version: Verze pluginu.
 • productsSetting: Objekt obsahující detaily propojených produktů. Každý produkt má:
  • link: Odkaz na produkt.
  • backgroundColor: Barva pozadí.
  • fontColor: Barva písma.
  • label: Popisek barvy.


Příklad použití
Pokud chcete zobrazit barvy produktů na základě parametrů získaných z proměnné, můžete to udělat následovně:

let colorsData = wtPIOwnDesignedProducts;

let container = document.createElement('div');
container.className = 'colors-container';

for (let productId in colorsData.productsSetting) {
  let product = colorsData.productsSetting[productId];
  let colorElement = document.createElement('div');
  
  colorElement.style.backgroundColor = product.backgroundColor;
  colorElement.style.color = product.fontColor;
  colorElement.textContent = product.label;
  colorElement.className = 'color-box';
  
  colorElement.addEventListener('click', function() {
    window.location.href = product.link;
  });
  
  container.appendChild(colorElement);
}

document.body.appendChild(container);
Pomohl Vám tento článek?
Dislike 0 2 z 2 shledali tento návod přínosný.